Eveniment 

S-A ÎNTÂMPLAT LA SLOBOZIA: Bisericile finanţate de la bugetul local nu au justificat fondurile primite

CONTROL. Curtea de Conturi a stabilit că în anul 2016 unităţile de cult ce au primit fonduri din taxele şi impozitele colectate de la contribuabilii din municipiul Slobozia nu au justificat ce au făcut cu mai bine de jumătate de miliard lei vechi. Probleme grave au fost depistate şi la unele lucrări de investiţii unde facturile au fost „umflate” cu materiale inexistente.

Curtea de Conturi a dat publicităţii rapoartele de control privind activitatea unităţilor administrativ teritoriale în anul 2016. Pe lista acestora municipiul Slobozia se distinge printr-o serie de cheltuieli nejustificat de mari la anumite investiţii făcute într-un an electoral în care şefia Primăriei s-a schimbat, fostul primar Alexandru Stoica predându-i ştafeta actualului edil Adrian Mocioniu. Câteva miliarde lei vechi s-au evaporat în contul unor lucrări neefectuate, materiale inexistente sau calcule contabile eronate.

Neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, respectiv terenurile din pieţe, bazarul şi oborul municipal ori acceptarea unor bunuri de preluare înainte de expirarea contractului de concesiune şi fără aprobarea Consiliului Local, prin compensarea nelegală a redevenţei datorată de concesionar în contul preluării acestor bunuri sunt alte abateri constatate în urma controlului ce a stabilit că suma estimată a tuturor abaterilor este de 35,06 miliarde lei vechi.

S-a mai constat că funcţionarii instituţiei au calculat în mod eronat impozitul pe clădiri în cazul unor proprietari persoane fizice de clădiri nerezidenţiale în condiţiile în care aceştia nu au depus toate documentele legale iar cei din Primărie nu au verificat situaţia reală. Bugetul local a încasat mai puţin şi de la persoanele care au obţinut autorizaţii de contrucţie ce nu au depus în termenul de 15 zile de la data finalizării investiţiilor o declaraţie privind valoarea lucrărilor executate.

Materiale inexistente, devize prea mari

Spre exemplu, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Grădiniţa cu 200 locuri, cartier Pepinieră” s-au efecuat plăţi nelegale la cheltuieli de capital rezultate din decontarea de situaţii de lucrări ce au fost ajustate în mod nelegal utilizându-se indicii preţurilor de consum calculaţi pentru mărfuri nealimentare, în condiţiile în care în contractul de lucrări s-a convenit ca actualizarea să se facă pe baza unor indici de preţ relevanţi, respectiv cei pentru materii prime şi materiale în construcţii. Diferenţa plătită nejustificat a fost de 3,41 miliarde lei vechi iar Curtea de Conturi a pus în vedere primarului Adrian Mocioniu să dispună măsurile pentru recuperarea prejudiciului stabilit, inclusiv a majorărilor de întârziere aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata şi până se vor recupera sumele.

Lucrările la acoperişul Şcolii nr.4 Slobozia au adus bugetului local un prejudiciu financiar prin decontarea unor situaţii de lucrări în care au fost înscrise articole de deviz în cantităţi mai mari decât cele executate în realitare sau au fost utilizate preţuri mai mari decât preţurile de la furnizori. Probleme au fost şi la Şcoala Gimnazială nr. 3, acolo unde au fost confruntate documentele şi lucrările de investiţii aferente contractului de execuţie nr. 3201/14.09.2015. În acest caz s-a stabilit că au fost înscrise articole de deviz în cantităţi mai mari decât cele executate şi s-a solicitat recuperarea sumelor plătite nejustificat. Direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia a decontat mai multe categorii de lucrări executate în baza contractului de lucrări nr. 991/28.12.2015 (interesantă este data semnării contractului, imediat după Crăciun!) în care la manoperă nu a fost respectată norma de timp stabilită prin indicatoarele de deviz, practic s-au plătit ore de muncă inexistente.

Bani nejustificaţi la unităţile de cult

Anual, bugetul municipiului Slobozia suportă sume frumoase pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor de cult, fie că este vorba de plata utilităţilor, acoperirea costurilor cu picturile bisericeşti sau achitarea unor facturi pentru diverse achiziţii de materiale construcţii. Practic la început de an, înainte de aprobarea bugetului local, preoţii încearcă să tragă fiecare o felie bugetară cât mai mare pentru biserica pe care o păstoresc. Intraţi pe lista fericiţilor ce primesc bani, mulţi dintre ei nu se mai obosesc şi să justifice cu documente şi lucrări fondurile alocate de comunitate.

Anul 2016 nu a făcut excepţie, ex-primarul Alexandru Stoica (în fotografie sărutându-se evlavios cu episcopul Vicenţiu) omenind generos bisericile locale. În urma controlului Curţii de Conturi s-a stabilit că unităţile de cult din Slobozia ce au primit bani au produs un prejudiciu de 550 milioane lei vechi bugetului local prin nejustificarea cu documente legale a fondurilor primite. Misiunea de recuperare a prejudiciului creat de preoţi a căzut pe umerii primarului Adrian Mocioniu dar este evident că preoţii care au mână de luat nu mână de dat nu se vor înghesui la casieria Primăriei Slobozia să restituie banii cheltuiţi aiurea!

 

Related posts