INFORMAȚII IMPORTANTE: Vezi ce servicii medicale sunt suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița trece în revistă serviciile medicale de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale. Asigurații în sistemul de asigurări sociale beneficiază de următoarele servicii medicale suportate din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate): – Servicii medicale profilactice, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii; – Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgenţă altele decât cele finanţate direct de Ministerul Sănătăţii; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză, examen clinic, examene…

Read More