Consiliul Județean Ialomița a stabilit prețul mediu pe tona de de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pentru anul viitor

Consiliul Județean Ialomița: Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2024 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 30272/2023 – D din 21.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 9582 din 16.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;  -Raportul de specialitate nr. 30320/2023 – X din 21.11.2023 al Direcției Investiții Publice și Servicii Publice, Serviciul Unitate Implementare Proiecte, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;  – Avizul nr. 33463/2023 – D din  19.12.2023 al…

Read More