Consiliul Judeţean Ialomiţa, şedinţă de îndată cu trei proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 20.05.2024,  ora 11.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”; proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT), actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare…

Read More