Finanţări 

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M4/2B: „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”

Sesiunea 2017

– Data lansării apelului de selecție – 25.08.2017;

– Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M4/2B „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

– tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

– persoană juridică cu mai mulți acționari, unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.

– Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 961.213,41 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 30.000 de euro;

– Data limită de depunere a proiectelor – 02.10.2017;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni şi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în zilele de Marţi şi Vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M4/2B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M4/2B, disponibil pe site-ul Asociatiei GAL Danubius Ialomiţa Brăila: www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în format fizic, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa

Date de contact:

Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com;

Site: www.igal.ro;

Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

– Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M4/2B, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa.

 

 

Related posts