Finanţări 

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M6/6A: „Dezvoltare întreprinderi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

Sesiunea 2017

–  Data lansării apelului de selecție – 04.09.2017;

– Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M6/6A „Dezvoltare întreprinderi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

– Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cumodificările și completările ulterioare;

– Societate în comandită simplă – SCS  înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

– Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 300.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;

– Data limită de depunere a proiectelor – 13.10.2017;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni şi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în zilele de Marţi şi Vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M6/6A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M6/6A, disponibil pe site-ul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila, www.igal.ro.

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în forma fizică, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Judeţul Ialomiţa, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Date de contact: Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com; Site: www.igal.ro; Telefon: 0752.449.463 – Președinte și Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

– Pentru obținerea unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M5/6A, ne puteți vizita la sediul Asociației GAL Danubius Ialomița-Brăila din Orașul Țăndărei, Județul Ialomița, Șos. București, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Related posts