Finanţări 

FINANŢĂRI PRIN GRUPURI DE ACŢIUNE LOCALĂ: Primarii din vestul judeţului Ialomiţa pregătesc proiectele pentru a obţine finanţări în cadrul GAL Naparis

INTERES. Comunităţile locale pot obţine finanţări nerambursabile totale de 1.343.434 euro în cadrul mai multor măsuri apobate pentru GAL (Grupul de Acţiune Locală) Naparis din care fac parte 21 de localităţi ialomiţene şi comuna ilfoveană Grădiştea.

Primari şi reprezentanţi ai localităţilor Adâncata, Arnăşeşti, Axintele, Bărbuleşti, Bărcăneşti, Borăneşti, Ciocârlia, Coşereni, Drăgoeşti, Dridu, Fierbinţi-Târg, Gârbovi, Ion Roată, Maia, Manasia, Moldoveni, Moviliţa, Răduleşti, Roşiori, Sineşti, Valea Măcrişului şi Grădiştea au participat o reuniune informală în care echipa tehnică a GAL Naparis le-a solicitat detalii despre numărul de proiecte şi stadiul în care se află în realizarea documentaţiilor ce trebuie depuse în termenele stabilite prin calendarul fiecărei măsuri de finanţare în parte.

Un plus de 660.000 euro pentru GAL Naparis

Cu o populaţie de 64.609 locuitori la data recensământului din 2011, cu o suprafaţă de 1.037,63 kmp şi o densitate a populaţiei de 62,26 locuitori/kmp, teritoriul GAL Naparis are un caracter omogen din punct de vedere geografic, istoric, demografic, economic, social şi cultural. Evoluţiile demografice şi socio-economice ale teritoriului GAL Naparis aduc în plin plan probleme cărora Strategia de Dezvoltare Locală va trebui să le răspundă, indicele dezvoltării umane locale în 20 dintre cele 22 de unităţi administrativ-teritoriale fiind sub 55% (mai bine stau doar Manasia şi oraşul Fierbinţi-Târg). Tocmai de aceea nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată, inovativă şi echilibrată a comunităţilor locale poate fi rezolvată măcar în parte prin măsuri de finanţare consistente şi uşor de accesat atunci când există interesul necesar.

„Forţa Asociaţiei GAL Naparis sunteţi dumneavoastră iar dacă noi vom reuşi să accesăm până în 2018 pe vremea aceasta toate fondurile puse la dispoziţie avem şansa să mai luăm o bonitate, bonitate de care am beneficiat şi la scrierea strategiei. În baza calculelor făcute cu numărul de locuitori şi suprafaţă, strategia de la GAL Naparis a primit o bonitate de încă 660.000 euro, maxim de cât se putea obţine în implementarea măsurilor care împreună am considerat că sunt necesare şi oportune pentru dezvoltarea comunităţilor dumneavoastră.”, i-a îndemnat pe cei prezenţi Raluca Dumitrescu preşedintele GAL Naparis.

Rând pe rând, primari şi viceprimari au anunţat care sunt proiectele la care lucrează pentru a accesa fondurile puse la dispoziţie. Fie că este vorba de modernizarea şi reabilitarea unor cămine culturale, parcuri sau baze sportive, achiziţii de utilaje (în special buldoexcavaloare) ori dotări ale căminelor culturale, cu toţii şi-au exprimat dorinţa de a prinde bucăţi cât mai însemnate din totalul finanţărilor aprobate. Chiar dacă fiecare Primărie poate depune mai multe proiecte, doar trei dintre ele vor putea fi declarate eligibile de către comitetul de selecţie GAL Naparis iar bătălia va fi una aprigă mai ales în cazul şefilor de comunităţi ce-şi dau cu adevărat interesul pentru dezvoltarea localităţilor pe care le conduc.

Finanţări de 1.343.434 euro

Calendarul aprobat pentru fiecare măsură în parte presupune întocmirea şi depunerea proiectelor spre finanţare până la o anumită dată, finanţările urmând a fi aprobate în limita sumelor maxime pentru fiecare măsură în parte. Spre exemplu, „Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL Naparis” (măsura M8/6B) are o valoare totală de 120.000 euro, proiecte pentru construirea ori reconstruirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale, cu excepţia serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat.

„Integrarea minorităţilor, prevenirea segregării şi a excluziunii sociale în teritoriul GAL Naparis” (măsura M9/6B) are o valoare de sprijin de 40.000 euro şi are ca activităţi eligibile, printre altele: investiţii şi dotări ale centrelor sociale; investiţii de înfiinţare, dezvoltare, îmbunătăţire şi extindere a serviciilor locale; amenajarea spaţiilor publice locale, inclusiv investiţii de agrement; investiţii în domeniul energiei regenerabile şi al economisirii energiei (reţele de apă, apă uzată componente ale acestora, infrastructură rutieră, sistem de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale), al gestionării deşeurilor şi al protecţiei mediului, etc.

„Protejarea patrimoniului cultural în terioriul GAL Naparis” (măsura M6/6B) este o altă oportunitate pentru comunităţile locale, unităţi de cult, organizaţii non-guvernamentale, parteneriate ale comunelor cu alte entităţi relevante pentru teritoriu, autorităţi publice şi entităţi private ce gestionează obiective de interes cultural, suma totală fiind de 150.000 euro. Restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural; modernizarea, renovarea şi dotarea căminelor culturale; organizarea şi participarea la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teriotoriu sau în afara acestuia; susţinerea proiectelor culturale, sunt câteva dintre acţiunile eligibile.

De departe cea mai finanţată va fi „Infrastructura în teritoriul GAL Naparis pentru înnoirea satului”(măsura M7/6B), care are alocată suma de 1.033.434 euro. Acţiunile eligibile sunt complexe iar fondurile nerambursabile pot acoperi investiţii în amenajarea spaţiilor publice locale; elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare a unităţilor administrativ-teriotoriale; investiţii privitoarea la adaptarea la standardele de funcţionare în siguranţă; investiţii de eficientizare energetică a clădirilor de utilitate publică; îmbunătăţirea confortului şi siguranţei publice prin înfiinţarea, modernizarea, extinderea reţelelor de iluminat public şi a sistemelor de supraveghere. Toate activităţile eligibile în cadrul acestor măsuri de finanţare precum şi calendarul estimativ pot fi consultate pe www.naparisgal.ro, site-ul GAL Naparis.

 

 

 

Related posts