Finanţări 

FONDURI EUROPENE: EuroComuna, trenul vieţii pentru sute de săteni din comuna Valea Ciorii

FINANŢARE. Fonduri de peste 5 milioane de euro vor fi folosite în următorii trei ani pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare. Ţinta o reprezintă 655 de persoane din comunitatea marginalizată din comună care trebuie să iasă din situaţia de risc de sărăcie şi excluziune socială.

„Primiţi şi repeziţi-vă pe această ocazie pe care o aveţi aici, la Valea Ciorii! În toată ţara sunt finanţate 50 de proiecte similare, nu mai multe. Este un ajutor pe care îl puteţi primi dacă aveţi dorinţa să îl luaţi. Este un tren care va trece prin localitatea dumneavoastră o singură dată, proiectele de acest gen nu pot fi repetate. Nu există o dată viitoare, este acum ori niciodată!”, a sunat tranşant apelul către locuitori al Mihaelei Vişoiu, una dintre persoanele care de 14 luni muncesc benevol pentru ca localitatea Valea Ciorii să intre pe lista scurtă a finanţărilor europene oferite pentru dezvoltare comunitară prin măsuri integrate. În calitate de expert SERVEL în proiect, Mihaela Vişoiu se va ocupa de latura antreprenorială a proiectului implementat în următorii trei ani şi care la final va avea cel puţin 16 afaceri noi, pornite cu un sprijin financiar şi logistic de 25.000 de euro fiecare, iniţiative locale menite a crea noi locuri de muncă într-una dintre cele mai sărace comunităţi ialomiţene.

„Nu trebuie să ratăm această şansă!”

Acelaşi apel la implicare a fost rostit şi de primarul Ştefan Ionescu: „Este un proiect de anvergură la nivelul judeţului Ialomiţa, sunt peste 5 milioane de euro ce vor fi investiţi în educaţia copiilor, în reabilitarea şi dotarea şcolii, în formare profesională şi în generarea unor noi locuri de muncă. Nu va fi uşor, este mult de muncă, vom avea de lucru cu un grup ţintă de 240 de familii ce însumează 655 de cetăţeni ai comunei noastre. Vor fi investiţii în Căminul Cultural, în brutărie, şcoală, grădiniţă, un centru de zi pentru bătrâni, toate pentru beneficiul locuitorilor din cele patru sate ale comunei Valea Ciorii. Nu avem voie să ratăm această şansă!”

Elena Şerbănescu, reprezentant al SERVEL Slobozia, unul dintre coodonatorii tehnici ai proiectului şi persoana care a strâns lângă ea colaboratori ambiţioşi fără de care obţinerea finanţării de 5 milioane de euro n-ar fi fost posibilă, este convinsă că peste trei ani comunitatea Valea Ciorii va arăta cu totul altfel iar oamenii vor ieşi din actuala stare de sărăcie şi excluziune socială. „Vreau să privim ca pe o mare bucurie cele 36 de luni care vor urma. Nu va fi uşor nici pentru noi, nici pentru dumneavoastră, vor fi momente grele în această perioadă pentru toată lumea dar împreună sunt sigură că vom trece cu bine peste toate etapele acestui ambiţios proiect menit a schimba fundamental vieţile oamenilor din comună. Vă invit să fiţi alături de noi!”, le-a cerut sătenilor Elena Şerbănescu.

Schimbarea la faţă a comunei

Proiectul intitulat ambiţios EuroComuna este finanţat cu suma de 23.223.905,59 lei (peste 5 milioane de euro), bani veniţi din Fondul Social European, programul operaţional capital uman 2014 – 2020, pe axa prioritară 4 „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”. Primarul Ştefan Ionescu este convins că implicarea cetăţenilor este vitală pentru reuşita un proiect foarte greu de implementat având în vedere că se lucrează cu oamenii. El le-a atras atenţia cetăţenilor comunei că dacă un membru al unei familii din grupul ţintă refuză să participe la acţiuni toţi ceilalţi membri ai familiei respective nu vor mai putea intra pe lista beneficiarilor.

„Este un proiect de anvergură la nivelul judeţului Ialomiţa, sunt peste 5 milioane de euro ce vor fi investiţi în educaţia copiilor, în reabilitarea şi dotarea şcolii, în formare profesională şi în generarea unor noi locuri de muncă.” (ŞTEFAN IONESCU, primar Valea Ciorii)

Şi sunt lucruri importante prinse într-o listă generoasă de activităţi finanţate: sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie; sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii; susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu; sprijinirea dezvoltării şi furnizării de servicii sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale); activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă; activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte; acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Printre obiectivele specifice sunt de remarcat creşterea participării celor 211 copii la cursurile şcolare şi reducerea abandonului şcolar real la sub 1% şi uşurarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii prin activităţi de informare şi orientare profesională pentru 56 de copii cu vârste între 10 şi 14 ani. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru 655 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată Valea Ciorii se va face prin furnizarea a 11 servicii sociale, medicale şi socio-medicale, 50 de gospodării vor intra într-un amplu proces de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit iar 12 proprietari de locuinţe vor primi suport juridic pentru perfectarea actelor de proprietate. Toate aceste obiective prinse în proiectul social de 5 milioane de euro de la Valea Ciorii implementate până în luna august a anului 2020 vor conduce la animarea comunităţii marginalizate şi creşterea implicării sociale, cu reducerea decalajelor dintre cele 655 persoane din grupul ţintă aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi ceilalţi membri ai comunităţii.

 

Related posts