Favorite Finanţări Viața la țară 

GAL NAPARIS: APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M2/1A

GAL NAPARIS a lansat APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M2/1A: „Informare și formare profesională pentru Dezvoltare Locală în teritoriul GAL Naparis”.

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M2/1A

Informare și formare profesională pentru Dezvoltare Locală în teritoriul GAL Naparis”

Sesiunea 1 / 2023

Data lansării apelului de selecție – 22.02.2023;

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este M2/1A „Informare și formare profesională pentru Dezvoltare Locală în teritoriul GAL Naparis”

Categoriile de beneficiari eligibili:

Entități publice și/sau private care au in obiectul de activitate activități de informare, activități demonstrative, de diseminare a informațiilor, publicitate, organizare evenimente, formare profesională (oricare dintre acestea sau cumulative mai multe in funcție de activitățile propuse prin proiect).

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 5.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 5.000 de euro;

Data limită de depunere a proiectelor – 14.03.2023;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Comuna Coșereni, Calea București, Nr. 86, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.naparisgal.ro;

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M2/1A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M2/1A, disponibil pe www.naparisgal.ro.

Pentru orice alte informații, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Coșereni, Calea București, nr. 86, Județul Ialomița.

Proiectele trebuie finalizate până la data de 31.12.2025, incluzând și cele 90 de zile pentru efectuarea plății de către AFIR a ultimei cereri de plată.

Termenul maxim de contractare este 31.12.2023, menținând termenul maxim de finalizare a proiectelor 31.12.2025, termen care include și cele 90 de zile pentru efectuarea plății de către AFIR a cererii de plată finale.

Date de contact:

Mail: office@naparisgal.ro;

Site: www.naparisgal.ro;

Telefon: 0740.861.323 – Reprezentant legal – Chiriac Violeta Zina.

Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M5/6A, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Coșereni, Calea București, nr. 86, Județul Ialomița.

Related posts