Finanţări Viața la țară 

GAL NAPARIS: APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M5/6A

GAL NAPARIS a lansat APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M5/6A: „Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Naparis”.

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M5/6A

Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Naparis”

Sesiunea 1 / 2023

Data lansării apelului de selecție – 21.02.2023;

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M5/6ACrearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Naparis”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 70.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 euro/proiect, respectiv 70.000 de euro/proiect pentru producție, agroturism.

Data limită de depunere a proiectelor – 08.03.2023;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Comuna Coșereni, Calea București, Nr. 86, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.naparisgal.ro ;

Proiectele trebuie finalizate până la data de 31.12.2025, incluzând și cele 90 de zile pentru efectuarea plății de către AFIR a ultimei cereri de plată.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M5/6A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M5/6A, disponibil pe www.naparisgal.ro .

Pentru orice alte informații, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Coșereni, Calea București, nr. 86, Județul Ialomița.

Date de contact:

Mail: office@naparisgal.ro ;

Site: www.naparisgal.ro ;

Telefon: 0740.861.323 – Reprezentant legal – Chiriac Violeta Zina.

Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M5/6A, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Coșereni, Calea București, nr. 86, Județul Ialomița.

Related posts