Favorite Finanţări 

RALUCA DUMITRESCU: „Anul 2018 va fi un an bogat în contractare prin Grupurile de Acţiune Locală!”

PLANURI. GAL Danubius Ialomiţa – Brăila vrea ca până în septembrie anul viitor să depăşească un grad de 60% în ceea ce priveşte contractarea în măsurile de finanţare prin care pune la dispoziţia beneficiarilor 6,2 milioane euro.

Bilanţul primului an de GAL (Grupul de Acţiune Locală) Danubius Ialomiţa – Brăila se încheie pe plus, în ciuda problemelor legate de schimbarea legislaţiei. În opinia Ralucăi Dumitrescu, preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiai GAL Danubius Ialomiţa – Brăila, anul viitor va fi unul plin în ceea ce priveşte contractarea şi din primele zile ale lunii ianuarie vor fi deschise sesiuni cu proiecte generoase pentru sectorul public si privat.

Domnişoara Raluca Dumitrescu, cum încheie GAL Danubius Ialomiţa – Brăila anul 2017?

Avem primul an de implementare a strategiei de dezvoltare locală Danubius Ialomiţa – Brăila, cu o alocare financiară de 6,2 milioane euro. În 2017 am reuşit să deschidem trei apeluri de selecţie cu o valoare estimată de aproximativ 1 milion de euro. Au fost depuse nouă proiecte, şase dintre ele au fost declarate eligibile şi finanţabile atât de către noi cât şi de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, trei dintre ele fiind în stadiul de contractare. Mai sunt două proiecte care nu au fost încă selectate de GAL, sunt în faza de eligibilitate, proiecte ce se referă la modernizarea de activităţi non-agricole în mediul rural. Toate liniile de finanţare deschise s-au referit la activităţi non-agricole, niciuna dintre sesiuni pentru sectorul public ci doar pentru sectorul privat.

Când estimaţi că se vor deschide sesiunile pentru proiectele venite din sectorul public?

Pentru sectorul public avem trei linii de finanţare ce vor fi deschise la începutul lunii ianuarie, acum sunt în dezbatere publică. Sunt linii de finanţare adresate comunităţilor de rromi, linii de finanțare pentru creșterea atractivității teritoriului GAL, proiecte ce se adresează tuturor UAT-urilor din cadrul parteneriatului GAL Danubius Ialomița-Brăila, proiecte pentru înființarea, dotarea și modernizarea serviciilor publice, infrastructură mică și mare, potabilizarea sistemelor de apă,  înființarea de parcuri și terenuri de sport, reabilitare sedii de primărie şi o linie de finanţare pentru protejarea patrimoniului cultural. Acestea se adresează ONG-urilor, fie că sunt unităţi de cult, fie că sunt asociaţii sau fundaţii ce desfăşoară activităţi culturale pe raza GAL Danubius Ialomiţa – Brăila, fie că se referă la cămine culturale ce pot fi dotate, renovate sau restaurate, pentru cele ce sunt monumente istorice.

Este GAL Danubius în afara sau în interiorul planurilor iniţiale?

Suntem în cadrul primului contract secvent de finanțare și în primul an de implementare din cei trei. Sub-Măsura 19.2 ce reprezintă cadrul general pentru întocmirea și validarea ghidurilor și apelurilor de selecție pentru fişele măsurilor pe care le avem prinse în strategie a fost schimbată de trei ori şi astfel a fost îngreunat procesul de aprobare de către consiliul director a ghidurilor măsurilor elaborate de expertii GAL.

Care au fost în 2017 cele mai mari probleme întâlnite în relaţia cu beneficiarii?

Cele mai mari probleme au fost cele legate de schimbarea legislaţiei. Din acest motiv am decis la nivel de GAL Danubius Ialomiţa – Brăila să dăm mai întâi drumul măsurilor pentru mediul privat şi apoi celor destinate sectorului public.

În aceste condiţii cum estimaţi că va fi anul 2018?

Va fi un an mult mai bogat în contractare întrucât nu există presiunea din perioada 2007 – 2014 în care programul LEADER a fost lansat în 2012, cu doar doi ani de implementare. Acum avem şapte ani perioadă de implementare, ceea ce ne ajută enorm. După ce semnează contractele de finanţare beneficiarii au un termen de 24 de luni pentru proiectele ce vizează achiziţiile simple şi 36 de luni pentru cele de construcţii şi montaj.

„Beneficiarii pot oricând găsi o uşă deschisă la GAL, finanţările noastre sunt generoase din punct de vedere al alocărilor. Avem 23 de proiecte pentru tineri fermieri, avem proiecte pentru cooperative agricole, pentru grupuri operaţionale şi pentru infrastructură.” (RALUCA DUMITRESCU, GAL DANUBIUS IALOMIŢA – BRĂILA)

Cum lucraţi cu OJFIR Ialomiţa în condiţiile în care au fost ceva probleme la unele oficii din ţară?

Apreciem activitatea Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Ialomiţa care s-a mişcat cu o celeritatea absolută, reuşind performanţa să declare în 15 zile în raport conformitatea şi eligibilitatea proiectelor iar Centrul Regional Ilfov a notificat şi încheiat contractele cu beneficiarii în timp ce la Brăila s-a mers mult mai greu, fiind mai multe proiecte în aşteptare. Deşi proiectele au fost depuse în aceeaşi zi şi la OJFIR Ialomiţa şi la OJFIR Brăila, cele de la Ialomiţa au fost finalizate în timp ce proiectele de la Brăila încă mai aşteaptă.

Ce mesaj are GAL Danubius Ialomiţa – Brăila pentru cei care doresc să obţină finanţări?

Beneficiarii pot oricând găsi o uşă deshisă la GAL, finanţările noastre sunt atipice, nu se încadrează în măsurile naţionale dar sunt foarte generoase din punct de vedere al alocărilor. Avem 23 de proiecte pentru tineri fermieri, avem proiecte pentru cooperative agricole, pentru grupuri operaţionale şi pentru infrastructură. Depunem toate eforturile ca în anul 2018 până în luna septembrie să atingem un procent de 60% la nivel de contractare, GAL-urile fiind evaluate până în anul 2019 în ceea ce priveşte contractările. Toate GAL-urile care îşi vor îndeplini la anul indicatorii speră la o nouă realocare de fonduri şi aceasta este şi dorinţa GAL Danubius Ialomiţa – Brăila.

Related posts