Administrație 

REALITATE RECUNOSCUTĂ ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE: Slobozia, un municipiu cu deficienţe majore la toate capitolele urbane

PUNCTE SLABE. Infrastructura urbană, infrastructura de transport, dezvoltarea economică şi resursele umane, turismul, cultura şi patrimoniul, cadrul natural şi mediul, precum şi educaţia, sănătatea ori asistenţa socială sunt capitolele la care municipiul reşedinţă de judeţ are mai multe bile negre decât bile albe.

Concluzia nemiloasă aparţine strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) a Sloboziei, document ce se vrea a fi piatra de temelie a obţinerii unor finanţări de multe zeci de milioane de euro menite să scoată urbea din uriaşa groapă administrativă în care se află! O situaţie nedorită la care au pus umărul toate administraţiile care s-au perindat la conducerea municipiului reşedinţă de judeţ în ultimii aproape 27 de ani, fiecare primar şi echipa sa de consilieri locali unanim-aprobatori având partea lor de vină.

Că Slobozia arată mai rău ca niciodată este uşor de remarcat la o simplă plimbare la pas „de la moară până la gară”. Dincolo de nenorocirea din centru, cu celebra şi inutila groapă unde s-au îngropat şi încă de vor mai îngropa sute de miliarde de lei vechi (foto), cu o alimentare cu apă nepotabilă pentru care s-au tocat alte două sute de miliarde lei vechi, cu o staţie de epurare şi ea omenită generos bugetar dar cu o tehnologie depăşită, cu artere principale care n-au mai văzut de cincinale lucrări sănătoase de asfaltare, municipiul reşedinţă de judeţ are o listă lungă cât o zi de post cu probleme de calibre diverse. Şi nu una întocmită de simpli cetăţeni, ca nespecialişti, ori de adversari mai mult sau mai puţin politici ai administraţiei PSD ci de oameni abilitaţi să întocmească situaţii cu starea de fapt, aşa numite-le „strategii de dezvoltare”, unele care trebuie să fie, prin definiţie, sincere mai ales la punctele slabe. Şi, Slavă Domnului, ultima strategie întocmită la comanda şi pe banii Primăriei Slobozia abundă în puncte slabe în care municipalitatea este musai să bage bani grei pentru a transforma urbea în mult-promisul „Oraş european”!

Carosabil deplorabil pe arterele principale

Autorii analizei remarcă, spre exemplu, că la capitolul infrastructură urbană municipiul se „remarcă” cu instalaţiile vechi la blocurile de locuit, slab ori deloc izolate din punct de vedere termic, zonele de recreaţie şi agrement, zonele pietonale şi de promenadă sau locurile de joacă sunt insuficiente, iar degradarea spaţiului public urban este prezentă mai ales în zonele intra-rezidenţiale (în jurul blocurilor de locuit). În plus, există un nivel scăzut al corelării dintre dezvoltarea urbană şi dezvoltarea infrastructurii de transport. Acolo unde Slobozia stă şi mai rău dacă avem în vedere, cităm din strategie: „Starea proastă a îmbrăcăminţilor unor artere din reţeaua majoră de circulaţie – bd. Matei Basarab, supraîncărcarea unor artere în raport cu capacitatea lor de trafic, lipsa unor artere de tranzit, dificultăţi şi neclarităţi în organizarea generală a circulaţiei (n.red.: aici intră cu succes celebra intersecţie de la podul rutier din zona Bora), tramă stradală insuficient dezvoltată din punct de vedere fizic, etc.”.

Raportul remarcă la capitolul „Dezvoltare economică şi resurse umane” ponderea redusă a activităţilor industriale şi declinul industriilor tradiţionale, utilizarea la scară redusă a tehnologiilor avansate, scăderea nivelului de pregătire a resurselor umane, nivelul scăzut de salarizare, activitate neperformantă pentru un număr însemnat de agenţi economici şi resurse bugetare insuficiente alocate dezvoltării economice locale. V-aţi plictisit? Mai avem câteva puncte slabe şi în ceea ce priveşte turismul ori cultura. „În Slobozia promovarea turismului este insuficientă, serviciile din sectorul turistic sunt de o calitate slabă, există o valorificare insuficientă a unor monumente istorice şi a clădirilor de patrimoniu, clădiri care o stare de degradare continuă, iar promovarea serviciilor culturale (teatre, săli de expoziţii, de spectacole şi cinematografe) este insuficientă şi din cauza lipsei infrastructurii specifice.”, susţin autorii SIDU.

Probleme mari în educaţie şi sănătate

Pe lângă necazurile aduse de gradul crescut de poluare provenită din traficul de pe arterele principale ale municipiului, inclusiv de pe cele pe care circulă traficul greu, dar şi existenţa surselor individuale de încălzire a populaţiei (centralele individuale alimentate cu gaz) care poluează mediul de la nivelul solului şi până la ultimul etaj, în municipiul reşedinţă de judeţ activităţile de cercetare-dezvoltare sunt inexistente iar unităţile de învăţământ sunt dotate inegal. „Personalul medical în spital este insuficient pe anumite specialităţi, există un număr mare de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, foarte mulţi elevi abandonează învăţământul obligatoriu din cauze de ordin material şi familial iar învăţământul universitar este slab reprezentat.”, sunt alte probleme majore pe care le are Slobozia în ceea ce priveşte educaţia şi sănătatea, capitole la care de ani lipsesc finanţările pentru investiţii venite din partea Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii.

 

Related posts