Administrație Favorite 

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița: 17 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din luna aprilie se va desfășura mai devreme ca de obicei, înaintea Sărbătorilor Pascale.

Consiliul Județean Ialomița, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 20.04.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.03.2022.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Minciu Dumitru;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a acțiunii cu caracter științific și cultural „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – clasele IX-XII”- Faza Națională;

5. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Maia în vederea realizării în comun a Monumentului comemorativ (bust și soclu) reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne” ;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni în decursul mandatului 2020-2024;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în cauzele privind asigurarea Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2022;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2022;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) – revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.260 din 23.12.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;

16. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în domeniul privat al județului Ialomița, în vederea casării și valorificării acestuia;

17. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentând două containere depozitare 6m, necesare pentru desfășurarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, aflate în proprietatea privată a Județului Ialomița.

III. Diverse

Ședința este publică.

Related posts