Favorite Sănătate 

Spitalul Județean de Urgență Slobozia scoate la concurs mai multe posturi

Spitalul Județean de Urgență Slobozia caută 13 asistenți medicali generaliști, 3 infirmiere, 3 îngrijitoare de curățenie și un brancardier.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia organizează concurs în baza HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

 1. Asistent medical generalist – 13 posturi

 • 3 posturi – Secția Medicină Internă
 • 2 posturi – Terapie Acută Medicină Internă
 • 1 post – Compartiment Dermatologie
 • 3 posturi – Bloc Operator
 • 1 post – Cabinet chirurgie plastică și microchirurgie reconstructive
 • 1 post – Cabinet psihiatrie
 • 1 post – Cabinet Medicina Muncii
 • 1 post Cabinet Boli infecțioase

Condiții specifice în vederea participării la concurs:

 • Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea de asistent medical;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Abilități de utilizare a calculatorului;
 • Certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizația profesională pe anul în curs;
 • Avizul de liberă practică valabil pe anul în curs sau adeverință eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
 • minim 6 luni vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare al concursului:

 • 14.06.2021 ora 1600 –data limită de depunere a dosarelor
 • 16.06.2021 ora 1600 – selecția dosarelor
 • 23.06.2021 ora 1100  – proba scrisă
 • 28.06.2021 ora 1000 – proba practică

     

     2. Infirmieră – 3 posturi

 • 2 posturi – Secția Medicină Internă
 • 1 post – Secția Obstetrică-Ginecologie

Condiții specifice în vederea participării la concurs:

 • Adeverință că a absolvit minim 10 clase
 • Curs de infirmieră organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizați Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății
 • Nu se solicită vechime

Calendarul de desfășurare al concursului:

 • 14.06.2021 ora 1600 –data limită de depunere a dosarelor
 • 16.06.2021 ora 1600 – selecția dosarelor
 • 24.06.2021 ora 1100– proba scrisă
 • 29.06.2021 ora 1000– proba practică

    3. Îngrijitoare de curățenie – 3 posturi

 • 1 post – Secția Medicină Internă
 • 1 post – Secția Obstetrică-Ginecologie
 • 1 post – Serviciul Tehnic – Administrativ – Bloc Alimentar

Condiții specifice în vederea participării la concurs:

 • Adeverință că a absolvit minim 10 clase
 • Nu se solicită vechime

Calendarul de desfășurare al concursului:

 • 14.06.2021 ora 1600 –data limită de depunere a dosarelor
 • 16.06.2021 ora 1600 – selecția dosarelor
 • 25.06.2021 ora 1100– proba scrisă
 • 30.06.2021 ora 1000– proba practică

    4. Brancardier 1 post – Bloc Operator

Condiții specifice în vederea participării la concurs:

 • Adeverință că a absolvit minim 10 clase
 • Nu se solicită vechime

Calendarul de desfășurare al concursului:

 • 14.06.2021 ora 1600 –data limită de depunere a dosarelor
 • 16.06.2021 ora 1600 – selecția dosarelor
 • 25.06.2021 ora 1100– proba scrisă
 • 30.06.2021 ora 1000– proba practică

Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute în art.3 din HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs vor conține documentele prevăzute la art.6 din HG. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va susține la sediul unității din str. Decebal, nr. 3, Slobozia.

Informații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului , bibliografia și după caz tematica, calendarul de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul unității si pe www.spitalslobozia.ro.

Relații suplimentare se obțin de la Serviciul RUNOS al Spitalului Județean de Urgență Slobozia la tel .0243 212 130 int. 234.

Related posts