Administrație 

Ordine de zi stufoasă la ședința ordinară a Consiliului Local Fetești

Consilierii municipali din Fetești vor avea de dezbătut și aprobat 19 proiecte de hotărâre la ședința ordinară a lunii septembrie.

Consiliul Local al Municipiului Fetești se reunește în ședință ordinară miercuri, 29.09.2021, de la ora 16.30, la Galeriile de Artă LUMINA.

Ordinea de zi, potrivit convocatorului de ședință semnat de primarul Laurențiu Șonchereche, se deschide cu un proiect de hotărâre extrem de important, aprobarea bugetului Spitalului Fetești pentru sume alocate din fonduri externe nerambursabile.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL FETEȘTI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești pentru sume alocate din fonduri externe nerambursabile (FEN-Sursa D), derulat prin Programul –pilot prevăzut în Ordinul Ministrului Sănătății nr. 672/11.05.2021 și completarea H.C.L.nr. 48/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Fetești pe anul 2021 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești pe anul 2021 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L.nr. 113/02.09.2021 privind rectificarea bugetului local și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2021 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.nr. 6/27.01.2021 privind stabilirea taxelor locale şi a chiriilor, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal, pentru anul 2021 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință P+1”generat de imobilul-teren situat în municipiul Fetești, strada Carpați, nr. 4, NC 27749, județul Ialomița, titular de proiect Popescu Dan Nicolae –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

6.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

7.Proiect de hotărâre pentru prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani către Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia a spațiului situat în incinta Creșei nr.2, strada Vasile Lupu, nr. 1 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

8.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autobuz M3, marca MAN, către Clubul Sportiv Municipal Fetești –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 97,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către SC COMBAT SERV SRL –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 43,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela-Mădălina –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 68,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către doamna Decu Mihaela-Mădălina –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 36,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Tudor Relu –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 40,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 150,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 198,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 12.484,00 mp., aferent construcției abator situată în Fetești, strada Cantonului, cartier Coloniști, către domnul Băjenaru Ionel-Ștefan –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 din H.C.L.nr. 120/26.08.2020 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 38,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Bufteac Aurel –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 din H.C.L.nr. 121/26.08.2020 privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 57,00 mp., aferent construcțiilor situate în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Ulinici Ion –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

19.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie – decembrie 2021 –inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

20.Diverse

Related posts