Administrație Agricultură 

Consiliul Județean Ialomița a stabilit prețul mediul al produselor agricole pe anul 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: H O T Ă R Â R E   privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2024 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 30489/2023 – H din 22.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 9581 din 21.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; –  Raportul de specialitate  nr. 30512/2023 – B din 22.11.2023 al Direcției Investiției și Servicii Publice; – Avizul nr. 33461/2023 – B…

Read More
Administrație Agricultură Favorite 

Consiliul Județean Ialomița a actualizat prețurile medii ale produselor agricole pentru calculul veniturilor din arendă

Consiliul Județean Ialomița, hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 16357/2023 – F din 21.06.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 3363 din 09.06.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; – Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 249 din 15.12.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe…

Read More